Erza of Kaiza (Erza)

Shikoku Ken / Irish Wolfhound Mix

Call Name: Erza

Reg. Name: Erza of Kaiza

Sex: Female

Reg. Number: NOREG2238499

DOB: 23 January 2019

Sire: Choukyuu Go Arame Kensha (Shikoku Ken)

Dam: Smokey (Irish x Malamute)

Erza of Kaiza (Erza)